Годишен финансов отчетГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2013 ГОДИНА


Доклад на независимия одитор


Индивидуален годишен финансов отчет
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2012 ГОДИНА


Доклад на независимия одитор


Индивидуален годишен финансов отчет
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2011 ГОДИНА


Доклад на независимия одитор


Отчет за собствения капитал към 31.12.2011 г.


Отчет за доходите за 2011 година


Отчет за финансовото състояние към 31.12.2011 г.


Отчет за паричните потоци за 2011 година
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2010 ГОДИНА


Доклад на независимия одитор


Отчет за промените в собствения капитал за 2010 г.


Отчет за всеобхватния доход за 2010 година


Баланс към 31.12.2010 г.


Справка към баланса


Отчет за паричните потоци за 2010 година
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2009 ГОДИНА


Доклад на независимия одитор


Отчет за паричните потоци


Отчет за промените в собствения капитал


Отчет за всеобхватния доход


Баланс


Справка към баланса
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2008 ГОДИНА


Отчет за приходите и разходите


Отчет за собствения капитал


Счетоводен баланс на предприятията към 31.12.2008 г.


Справка за паричните потоци по прекия метод
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД ЗА 2007 ГОДИНА


Доклад на независимия одитор


Отчет за приходите и разходите за 2007 г.


Отчет за собствения капитал към 31.12.2007 г.


Счетоводен баланс


Справка за паричните потоци по прекия метод 

Copyright © 2008-2018 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев