Архив на новините

Архив на новините за месец 02.2019

Архив на новините за месец 01.2019

Архив на новините за месец 12.2018

Архив на новините за месец 11.2018

Архив на новините за месец 10.2018

Архив на новините за месец 09.2018

Архив на новините за месец 08.2018

Архив на новините за месец 07.2018

Архив на новините за месец 06.2018

Архив на новините за месец 05.2018

Архив на новините за месец 04.2018

Архив на новините за месец 03.2018

Архив на новините за месец 02.2018

Архив на новините за месец 01.2018

Архив на новините за месец 12.2017

Архив на новините за месец 11.2017

Архив на новините за месец 10.2017

Архив на новините за месец 09.2017

Архив на новините за месец 08.2017

Архив на новините за месец 07.2017

Архив на новините за месец 06.2017

Архив на новините за месец 05.2017

Архив на новините за месец 04.2017

Архив на новините за месец 03.2017

Архив на новините за месец 02.2017

Архив на новините за месец 01.2017

Архив на новините за месец 12.2016

Архив на новините за месец 11.2016

Архив на новините за месец 10.2016

Архив на новините за месец 09.2016

Архив на новините за месец 08.2016

Архив на новините за месец 07.2016

Архив на новините за месец 06.2016

Архив на новините за месец 05.2016

Архив на новините за месец 04.2016

Архив на новините за месец 03.2016

Архив на новините за месец 02.2016

Архив на новините за месец 01.2016

Архив на новините за месец 12.2015

Архив на новините за месец 11.2015

Архив на новините за месец 10.2015

Архив на новините за месец 09.2015

Архив на новините за месец 08.2015

Архив на новините за месец 07.2015

Архив на новините за месец 06.2015

Архив на новините за месец 05.2015

Архив на новините за месец 04.2015

Архив на новините за месец 03.2015

Архив на новините за месец 02.2015

Архив на новините за месец 01.2015

Архив на новините за месец 12.2014

Архив на новините за месец 11.2014

Архив на новините за месец 10.2014

Архив на новините за месец 09.2014

Архив на новините за месец 08.2014

Архив на новините за месец 07.2014

Архив на новините за месец 06.2014

Архив на новините за месец 05.2014

Архив на новините за месец 04.2014

Архив на новините за месец 03.2014

Архив на новините за месец 02.2014

Архив на новините за месец 01.2014

Архив на новините за месец 12.2013

Архив на новините за месец 11.2013

Архив на новините за месец 10.2013

Архив на новините за месец 09.2013

Архив на новините за месец 08.2013

Архив на новините за месец 07.2013

Архив на новините за месец 06.2013

Архив на новините за месец 05.2013

Архив на новините за месец 04.2013

Архив на новините за месец 03.2013

Архив на новините за месец 02.2013

Архив на новините за месец 01.2013

Архив на новините за месец 12.2012

Архив на новините за месец 11.2012

Архив на новините за месец 10.2012

Архив на новините за месец 09.2012

Архив на новините за месец 08.2012

Архив на новините за месец 07.2012

Архив на новините за месец 06.2012

Архив на новините за месец 05.2012

Архив на новините за месец 04.2012

Архив на новините за месец 03.2012

Архив на новините за месец 02.2012

Архив на новините за месец 01.2012

Архив на новините за месец 12.2011

Архив на новините за месец 11.2011

Архив на новините за месец 10.2011

Архив на новините за месец 09.2011

Архив на новините за месец 08.2011

Архив на новините за месец 07.2011

Архив на новините за месец 06.2011

Архив на новините за месец 05.2011

Архив на новините за месец 04.2011

Архив на новините за месец 03.2011

Архив на новините за месец 02.2011

Архив на новините за месец 12.2010

Архив на новините за месец 11.2010

Архив на новините за месец 10.2010

Архив на новините за месец 06.2010

Архив на новините за месец 05.2010

Архив на новините за месец 04.2010

Архив на новините за месец 03.2010

Архив на новините за месец 02.2010

Архив на новините за месец 01.2010

Архив на новините за месец 12.2009

Архив на новините за месец 11.2009

Архив на новините за месец 10.2009

Архив на новините за месец 09.2009

Архив на новините за месец 08.2009

Архив на новините за месец 07.2009

Архив на новините за месец 06.2009

Архив на новините за месец 05.2009

Архив на новините за месец 03.2009

Архив на новините за месец 02.2009

Архив на новините за месец 01.2009

Архив на новините за месец 12.2008

Архив на новините за месец 11.2008

Архив на новините за месец 10.2008

Архив на новините за месец 08.2008

Архив на новините за месец 07.2008

Архив на новините за месец 06.2008

Архив на новините за месец 04.2008

Архив на новините за месец 11.2007

Архив на новините за месец 10.2007

Архив на новините за месец 09.2007

Архив на новините за месец 08.2007

Архив на новините за месец 07.2007

 


Последни новини

2019-02-17 Прекъсване водоподаването на с.Старо село

2019-02-15 Прекъсване на водоподаването в селата Стоил войвода, Любенова махала, Любенец, Млекарево и Бял кладенец

2019-02-15 Прекъсване на водоподаването кв. "Стоян Заимов"

2019-02-11 Прекъсване на водоподаването в част от кв. Дружба част от вилна зона до подстанция ''Комуна''на 12.02.2019г.

2019-02-11 Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

2019-02-08 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

2019-02-07 Прекъсване на водоподаването в селата Стоил войвода, Загорци, Любенова махала, Любенец, Богданово, Млекарево и Бял кладенец

2019-02-07 Прекъсване на водоподаването в централна част на гр. Сливен

2019-02-07 Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Стоян Заимов''

2019-02-06 Прекъсване водоподаването на кв. Надежда

2019-02-06 Прекъсване водоподаването на част от гр. Сливен в района на бул. "Цар Симеон", ул."Братя Миладинови" и бул.''Хаджи Димитър''

2019-02-05 Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"-южната част

2019-02-05 Прекъсване водоподаването в с. Богданово,с. Любенец,с. Любенова махала,с Млекарево и с.Бял кладенец

2019-02-05 Прекъсване на водоподаването в град Кермен и село .''Скобелево'

2019-02-04 Прекъсване на водоподаването в кв. Диню Дачев

2019-02-02 Прекъсване водоподаването в част от кв. "Комлука" - в района на ул. "Баба Тонка'' и ул'' Радецки''

2019-02-02 Прекъсване водоподаването в с. Богданово,с. Любенец,с. Любенова махала,с Млекарево и с.Бял кладенец

2019-02-02 Прекъсване водоподаването на Сливенски минерални бани

2019-02-01 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение"

2019-01-31 Прекъсване на водоподаването кв. "Речица"

2019-01-30 Прекъсване на водоподаването кв.'' Речица''

2019-01-29 Прекъсване на част от водоподаването на ул."Самуиловско шосе"

2019-01-29 Прекъсване водоподаването на гр. Нова Загора днес 29.01.2019г. (вторник) от 10.00ч. до 12.00ч.

2019-01-28 Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"-южната част

2019-01-22 Възможно нарушаване водоподаването на блокове захранвани от хидрофор на ул.''Габрово'' на 23. 01.2019 г.

2019-01-22 Прекъсване на водоподаването в част от кв'' Индустриален'' ул'' Банско шосе''

2019-01-22 Възможно нарушаване водоподаването на гр.Шивачево 22.01.2019г.(вторник) от 12.00 до 18.00.

2019-01-21 Възможно нарушаване водоподаването на гр.Шивачево на 22.01.2019г.(вторник) от 12.00ч. до 18.00ч.

2019-01-21 ОП: "Доставка на полиетиленови тръби с висота плътност, PE100 за водоснабдяване"

2019-01-21 ЦЕНАТА НА ВОДАТА В СЛИВЕН СЕ КАЧВА С 5 НА СТО ПРЕЗ 2019-ТА

2019-01-18 Прекъсване на водоподаването в част от кв.'' Индустриален'' ул.'' Банско шосе''

2019-01-17 Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на17.01. 2019г

2019-01-17 Прекъсване водоподаването на с.Мечкарево

2019-01-16 Прекъсване на водоподаването на Минерални бани Сливен

2019-01-16 Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на16..01. 2019г.

2019-01-16 Прекъсване на водоподаването в част от кв."Индустриален" ул.“Банско шосе“

2019-01-15 Прекъсване на водоподаването кв."Българка"

2019-01-14 Прекъсване водоподаването в села и обекти эахранвани от ЦПС'' Червенаково'' на 14.01.2019г.

2019-01-14 Нарушено водоподаването в кв''Република'' кв ''Ново село'' кв'' Сини камъни'' и вилна зона'' Дюлева река''

2019-01-14 Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на14.01. 2019г.

2019-01-13 Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

2019-01-12 Прекъсване на водоподаването в с.''Горно А лександрово'

2019-01-11 Нарушено водоподаването в обектите от ЦПС.'' Червенаково'' на 12.01.2019г.

2019-01-11 ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

2019-01-11 прекъсване на водоподаването на бул.Банско шосе

2019-01-10 Прекъсване на водоподаването вилна эона Батмиш .

2019-01-10 Нарушено водоподаването в Индустриална зона

2019-01-10 Нарушено водоподаването в кв.''Ново село''кв'' Републиека'' кв.'' Сини камъни ''и ''Вилна зона

2019-01-08 Нарушаване на водоподаването в район Нова Загора

2019-01-08 Прекъсване водоподаването в района на ул. "Братя Миладинови" и.ул."Гео Милев".

 

Copyright © 2008-2019 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев