Софтуерът за самоотчитане е в процес на разработка. Към момента може да изпращате Вашите данни на ел. поща: office@viksliven.com                      В момента се разработва софтуер за онлайн подаване на жалби, възражения и др. Към момента може да изпращате Вашите жалби на ел. поща: viksliven@viksliven.com

Нормативни документи


Политика за защита на личните данни на физически лица
Решение на ДКЕВР за одобрение на общи условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК операторите


Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, приети с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР, публикувани във вестник "Новинар", брой 196 на 21.08.2014 г. и вестник "Сливенски новини", брой 34 на 05.09.2014 г,. в сила от 05.10.2014 г.


ЗАКОН за водите


ЗАКОН за собствеността


ЗАКОН за защита на класифицираната информация


ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги


ЗАКОН за устройство на територията


НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи


НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти


НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места


Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор "В и К" Сливен валидни до 05.10.2014 г. 

Copyright © 2008-2018 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев