Архив новини в категория "Профил на купувача"

2019-10-14 ОП: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“.

2019-10-14 Покана за участие в пазарни консултации

2019-10-08 Покана за участие в пазарни консултации

2019-09-30 ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация за проекта „Доизграждане ...

2019-09-30 ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) ...

2019-09-20 Покана за участие в пазарни консултации

2019-08-30 Покана за участие в пазарни консултации

2019-08-26 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

2019-08-13 Покана за участие в пазарни консултации

2019-08-13 Покана за участие в пазарни консултации

2019-08-01 ОП: "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВиК - Сливен" ООД"

2019-07-05 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

2019-07-03 ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

2019-03-07 ОП: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на

2019-02-08 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

2019-02-01 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение"

2019-01-21 ОП: "Доставка на полиетиленови тръби с висота плътност, PE100 за водоснабдяване"

2019-01-11 ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

2018-12-06 ОП: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура

2018-12-04 ОП: Изготвяне на документация за обществените поръчки за дейностите по проект "Доизграждане и рехабилитация...

2018-12-03 ОП: Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане...

2018-11-20 ОП: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване

2018-11-01 ОП: "„Доставка на тръби PE-HD PE 100 за водоснабдяване"

2018-10-03 ОП:„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока"

2018-09-11 ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

2018-08-02 ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

2018-07-11 ОП: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен"

2018-06-06 ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

2018-05-29 ОП с предмет: "Доставка на колективни средства за защита за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

2018-04-03 ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"

2018-03-16 ОП:"СМР за модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд"

2018-02-21 ОП:"Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно-битови цели, и от отпадъчни води"

2017-12-12 ОП с предмет: „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "В и К - Сливен" ООД, гр. Сливен"

2017-12-08 ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

2017-12-08 ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

2017-09-25 ДВ: "Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на ГФО за 2017 г."

2017-08-04 Съобщение

2017-08-02 ОП: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

2017-07-20 ОП:„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока"

2017-07-13 ОП:"„Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

2017-06-27 ОП: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

2017-06-12 ОП: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на "ВиК - Сливен" ООД

2017-04-05 ОП:" „Физическа охрана и охрана с технически средства собственост на Възложителя на обекти на „ВиК-Сливен“ ООД

2017-03-21 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”

2016-12-22 Съобщение

2016-11-28 ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

2016-11-09 ОП с предмет: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД

2016-11-08 Директно възлагане на ОП

2016-08-26 ОП:"Доставка на химически реагенти за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber-Rotamat на “ВиК-Сливен”

2016-07-07 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение”

2016-07-01 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна ел. енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение”

2016-04-04 Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 броя нови автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 месечен финансов лизинг''

2015-09-30 Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „В и К- Сливен” ООД

2015-05-28 Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода "

2015-05-15 Публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "В и К - Сливен" ООД"

2014-12-15 Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:“Доставка на тръби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД

2014-12-10 Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение"

2014-12-08 Процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- средно напрежение"

2014-11-27 Процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет “Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен

2014-11-13 Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

2014-11-13 Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

2014-10-24 Открита процедура по ЗОП

2014-09-23 Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД - АОП 626162

2014-09-23 Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД - АОП 626158

2014-07-16 Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД

2013-12-13 Покана за набиране на оферти на изпълнител за предоставяне на финансова услуга

2013-11-28 Покана за набиране на оферти на изпълнител за предоставяне на финансова услуга

2013-10-29 Публична покана по ЗОП с предмет:Избор на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Възложителя

2013-01-30 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

2013-01-23 Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

 

Copyright © 2008-2019 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев