Новини

ВиК - Сливен УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА В ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА НА ДРУЖЕСТВОТО СА АНАЛИЗИРАНИ:

ЗА ГР.СЛИВЕН ПО ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКЗАТЕЛИ 105 БРОЯ ПРОБИ, ОТ КОИТО 104 ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №9 ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО БИТОВИ ЦЕЛИ.

ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ СА АНАЛИЗИРАНИ 74 БРОЯ ПРОБИ, ОТ КОИТО 70 ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА ПО ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ СА АНАЛИЗИРАНИ 161 БРОЯ ПРОБИ, ОТ КОИТО 160 ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ СА АНАЛИЗИРАНИ 130 БРОЯ ПРОБИ, ОТ КОИТО 121 БРОЯ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.


Снимки: