Новини

Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор група А: Бургас, габрово, Кюстендил, Русе, Сливен и Враца

Днес 07.07.2009г. в Община Сливен се състоя среща на тема Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор група А - Бургас, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен и Враца /ЕU OJ 2008/S 144-193996/. На срещата беше обсъдено текущото състояние на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр.Сливен. Разгледан бе доклад подготвен от Консорциума "АКВА БГ БГКРСВ" във връзка с направени констатации, бъдещи цели и условия за мрежите.