Новини

ВиК - Сливен УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Във връзка с изявленията на г-жа Женя Колева сме длъжни да поясним, че управителя на ВиК Сливен бе осигурил обещаната на срещата в зала „Май” на 29.03.2013г. документация на 05.04.2013г в уговорения предварително срок. Г-жа Колева бе информирана за това, но не се отзова на поканата.

Управителя на „ВиК Сливен” ООД се извинява за причиненото неудобство на гражданите за приемния ден на 09.04.2013г. и им съобщава че поради стартирането на регулаторна проверка от ДКЕВР същата се отлага за 1430 часа на 12.04.2013г.

За информация на гражданите публикуваме плана на регулаторната проверка на ДКЕВР.

До днес на 11.04.2013г бяха проверени:

1. ПСПВ „Шивачево”

2. ЦПС „Червенаково”

3. ПСОВ „ Сливен”

4. Водомери на промишлени предприятия

5. Водомери на обществени заведения


Снимки:


Прикачени файлове:

заповед

заповед

регулаторна проверка1

регулаторна проверка2

регулаторна проверка3

снимка1

снимка2

снимка3

снимка4

снимка5

снимка6

снимка7

снимка8

снимка9

снимка10

снимка11

снимка12

снимка13

снимка14

снимка15