Новини

Плащане на сметки за вода през Интернет

Освен на касите на ВиК Сливен, вече можете да заплащате сметките от Дребно инкасо и с превод - с платежно нареждане или с "Електронно банкиране" при банката, към която сте клиент.

Как да попълним платежното? (Примерни реквизити)

Име на получателя: "ВиК" ООД Сливен,

Банкова сметка: МКБ "Юнионбанк" АД Сливен, IBAN: BG 18 CBUN 9195 100 0020 220

Основание за плащане: ДИ 1940 / 256 / 29.02.2008 ,

където ДИ означава "Дребно инкасо" 1940 е абонатния номер, 256 е номера на квитанцията и 29.02.2008 е датата на издаването и.

Ако плащате по повече от една фактура по същия договор, изредете номерата на фактурите със запетайка. Например:

ДИ 1940 / 256 / 29.02.2008, 257 / 29.02.2008, 258 / 29.02.2008 ...

За да платите по електронен път трябва да сте регистриран клиент на услугата "електронно банкиране" към банката, към която сте клиент.

Плащайте с платежно нареждане / електронно банкиране от началото на месеца, след обявяването не текущите сметки на сайта на ВиК до 25 число на текущия месец.

Вижте макет на примерно платежно нареждане тук:

http://new.sliven.net/vik/img/platejno.jpg