Новини

СЪОБЩЕНИЕ от "Водоснабдяване и канализация-Сливен" ООД

Във връзка с Постановление №95 от 19 април 2013 година за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология, обнародвано в ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 година, считано от 10.05.2013 година "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД град Сливен въвежда нови цени на следните услуги:

1. Монтиране на закупен водомер-8,78 лева. без ДДС;

2. Монтиране на оборотен водомер - 32,95 лева. без ДДС.


Снимки: