Новини

ВиК - Сливен УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ВиК - Сливен УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, че са извършени анализи на питейна вода взета на 13.05.2013г. от 10-те контролирани пункта на водопреносната мрежа на град Сливен.Получените резултати показват, че и 10-те проби отговарят на изискванията на Наредба №9 касаеща качеството на питейната вода по изследваните показатели. ВИК Сливен предоставя копие на протокол.


Снимки:


Прикачени файлове:

ПРОТОКОЛ