Новини

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД Анализ на потейната вода на 09.07.2013 г.

"ВиК-Сливен" ООД гр. Сливен уведомява своите потребители, че са извършени необходимите анализи на питейна вода, взета на 09.07.2013г. от 8 контролирани пункта на водопреносната мрежа на град Сливен. Получените резултати показват, че пробите отговарят на изискванията на Наредба №9 касаеща качеството на питейната вода по изследваните показатели. ВИК Сливен предоставя копие на протокол.


Снимки:


Прикачени файлове:

Протокол 09.07.2013