Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД град Сливен предоставя на своите потребители копие на протокол с анализи на питейна вода от 05.08.2013г. На 02.09.2013 са взети проби от 10-те контролирани пункта на водопреносната мрежа на град Сливен съвместно с РЗИ-Сливен. Резултатите ще бъда публикувани след извършване на анализите.


Снимки:


Прикачени файлове:

Протокол 05.08.2013