Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД град Сливен предоставя на своите потребители от квартал "Речица" копие на протокол с анализи на питейна вода от 27.08.2013г. На 02.09.2013 са взети 3 нови проби от различни пунктове в квартал "Речица". Резултатите ще бъда публикувани след извършване на анализите.


Снимки:


Прикачени файлове:

Протокол 27.08.2013