Новини

Публична покана по ЗОП с предмет:Избор на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Възложителя

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на Възложителя”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от прикачените файлове.


Снимки:


Прикачени файлове:

Cenova_oferta

Deklaracia_47_obr.5,obr.7

Dogovor_proekt_obr.4

Dokumentacia_za_uchastie

Publichna_pokana_Vaucheri_za _hrana_ViK_Sliven_str.1

Publichna_pokana_Vaucheri_za _hrana_ViK_Sliven_str.2

Publichna_pokana_Vaucheri_za _hrana_ViK_Sliven_str.3

Tehnicheska_oferta_obr.2

Zaqvlenie_obr.1