Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен

Във връзка с промяна на обслужващата банка на „ВиК – Сливен” ООД , считано от 04.03.2014 г. плащанията към „ВиК – Сливен” ООД да се извършват по сметка:

IBAN BG33 RZBB 9155 1004 4693 01 BGN

РАЙФАЙЗЕНБАНК СЛИВЕН

б. код RZBBBGSF


Снимки: