Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД град Сливен обявява КАМПАНИЯ за безплатно актуализиране на данни на своите клиенти – физически и юридически лица, от 10 Март 2014 година до 30 април 2014 година. В рамките на кампанията, напълно безплатно, „ВиК-Сливен“ ООД ще предоставя следните възможности:

- смяна на името на титуляра на партида;

- коригиране на адрес за кореспонденция, e-mail или други променени реквизити.

Информация за реда и изискваните документи, свързани с актуализацията, можете да получите в приемна № 8 или на телефон - 044/ 662825 на „ВиК–Сливен“ ООД, всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 часа.

След приключване на кампанията – 30.04.2014 година, при промяна в собствеността или вещното право на ползване на имота е необходимо новият и/или предишният собственик/ползвател да уведомят „ВиК-Сливен“ ООД за настъпилата промяна, в срок до 30 дни от датата на промяната на собствеността или ползването на имота.

За клиенти, които са спазили 30 дневния срок от промяната, регламентиран в Общите условия на „ВиК-Сливен“ ООД, услугата по промяна на партидата е 3,60 лв. с ДДС. При просрочване на 30 дневния срок от промяната, потребителите ще заплащат такса в размер на 25,80 лв. с ДДС.


Снимки: