Новини

Процедура на договаряне без обявление "ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Почистване на утайки и извършване на СМР на ГПСОВ - Сливен и ГПСОВ - Нова Загора". Условията за участие в процедурата може да се изтеглят от приложените файлове.

Решение N РД07-266/18.07.2014 г. Публикувано на 18.07.2014 г.

Доклад на комисията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. Публикувано на 18.07.2014 г.

Решение за прекратяване на процедурата публикувано в АОП под номер 637143

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637143&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Reshenie

pismo

Pokana

Prilojenie_1

Prilojenie_2

prilojenie_3

Решение N РД07-266/18.07.2014 г.

Доклад на комисията за провеждане на процедура на договаряне без обявление

Решение за прекратяване