Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД град Сливен предоставя на своите потребители:

1. Решение на ДКЕВР за одобрение на общи условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК операторите.

2. Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен


Прикачени файлове:

Решение на ДКЕВР за одобрение на общи условия за предоставяне на ВиК услуги от ВиК операторите

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен