Новини

О Б Я В А за набиране на персонал във "ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, обявява свободни позиции на длъжност "Каналджия" - 3 бройки.

Функции и отговорности:

• Извършва проверки по състоянието на съоръженията на канализационната мрежа и отстранява проблемите по нея;

• Участва при ремонтиранието на канали, сградни канализационни отклонения, преливници и изграждането на нови сградни канални отклонения;

• Работи в ограничени пространства, канализационни шахти, колектори, камери, преливници, като ги почиства ръчно и извършва дребни ремонти;

• Почиства ръчно дъждовни отоци, участва при продухването на връзки посредством техника под налягане и при ремонтиране на прекъснати връзки на шахти;

• Изпомпва отпадни води посредством специализирана каналопочистваща техника или помпа за отпадни води.

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно образование;

• Умения за работа в екип;

• Отговорност.

Специфични условия:

• Работа на смени;

• Работа в ограничени пространства.

Необходими документи:

• Копие от диплома за завършено средно образование;

• Автобиография;

• Копие от лична карта.


Снимки: