Новини

О Б Я В А за свободна позиция във „ВиК-Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, обявява свободни позиции на длъжност "Диспечер-ВиК мрежа".

Функции и отговорности:

• Разпределя и насочва водните количества по зони и следи състоянието на водоподаването;

• Отразява сигнали за аварии и координира действията на съотвените длъжностни лица за своевременното им отстраняване;

• Носи отговорност за правилното управление на водоподаването на град Сливен и селищата обхванати от ЕАСУВ.

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше инженерно образование, близко до длъжностните изисквания;

• Умения за работа в екип;

• Добри комуникационни умения;

• Отговорност;

• Компютърна грамотност – високо ниво

Специфични условия:

• Работа на смени;

• Работа с институции, граждани, медии.

Необходими документи:

• Копие от диплома за завършено висше образование;

• Автобиография;

• Копие от лична карта.

Документите за кандидатстване се подават в административна сграна на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, ул. 6-ти септември“ № 27, етаж 2, стая 3.

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени.


Снимки: