Новини

О Б Я В А за свободна позиция във „ВиК-Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, обявява свободна позиция на длъжност "Ръководител Район".

Функции и отговорности:

• Контролира процеса на водоснабдяване;

• Организира и контролира техническата дейност на аварийните групи по водоснабдяване и канализация;

• Отговаря за техническото състояние на водоемите и ПС.

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше инженерно образование, специалност "ВиК";

• Умения за работа в екип;

• Добри комуникационни умения;

• Чувство за отговорност;

• Добри компютърни умения.

Специфични условия:

• Ненормирано работно време;

• Работа с институции, граждани.

Необходими документи:

• Копие от диплома за завършено висше образование;

• Автобиография (европейски формат;

• Мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се подават в административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, ул. 6-ти септември“ № 27, етаж 2, стая 3.

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени.


Снимки: