Новини

О Б Я В А за свободна позиция във „ВиК-Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, обявява свободна позиция на длъжност "Ръководител Район - язовир Асеновец".

Функции и отговорности:

• Отговаря за сигурността на язовирната стена, за функционалността и безопасността на всички основни съоръжения, инсталации и уреди в производствен район "язовир Асеновец";

• Отговаря за подаването на вода в необходимото количество;

• Провежда оперативни мероприятия за подобряване на техническото състояние на язовира и съоръженията към него.

• Съхранява техническата и технологическа документация.

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше образование - Хидроинженер, квалификационна степен "Магистър";

• Умения за работа в екип;

• Добри комуникационни умения;

• Чувство за отговорност;

• Добри компютърни умения.

Специфични условия:

• Бърза реакция при тежки метеорологични условия;

Необходими документи:

• Копие от диплома за завършено висше образование;

• Автобиография (европейски формат;

• Мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се подават в административна сграда на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД, ул. 6-ти септември“ № 27, етаж 2, стая 3.

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени.


Снимки: