Новини

О Б Я В А за свободна позиция във „ВиК-Сливен“ ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен, обявява свободна позиция на длъжност "Ръководител енергомеханична дейност и автоматизация".

Функции и отговорности:

• Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на екипите от електротехници и специалисти „Автоматизация“ за нормалната експлоатация на електрически машини и съоръжения и следи за правилната и безопасната им работа;

• Организира извършването на периодични проверки, подобрения и ремонти в електрическата част на съоръженията, в съответствие с техните работни функции и според плановете за превантивна поддръжка;

• Управлява процеса на аварийна поддръжка и прилага ефективни решения за решаването на аварийни ситуации;

• Отговаря за прилагането на действащите правила, норми и инструкции по монтаж, експлоатация, ремонт и обслужване на електрическите машини и съоръжения;

• Осъществява контрол при експлоатацията на автоматизираните системи за управление и участва в разработването на нови.

Изисквания към кандидатите:

• Висше техническо образование – електротехническа специалност;

• Образователна степен - „Магистър“;

• Най-малко три години опит на подобна позиция;

• Доказан опит в управлението на хора, разпределението на работата на подчинен екип;

много добро познаване на устройството на електрическите машини и апарати;

• Опит в електрически подстанции, помпени станции и в работата със системи за автоматизация;

• Познаване на нормативните актове и стандартите за монтаж и експлоатация на електрооборудването и безопасната работа на електрическите съоръжения;

• Много добро ниво на умения за работа със специализиран софтуер (CAD/CAM, AutoCAD, Ecodial и други), както и свободно боравене с MS Office програми;

• Пълна проектантска правоспособност по електрическа част ще се счита за предимство;

• Завършен курс по пожарна безопасност ще се счита за предимство;

• Владеене на руски, английски език ще се счита за предимство;

• Активен шофьор ще се счита за предимство. Шофьорска книжка – категория В;

• Лоялна и отговорна личност, взискателна към детайлите;

• Умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност.

Специфични условия:

• Готовност за работа в динамична среда и предизвикателни срокове;

• При аварийни ситуации работа в извънработно време.

Необходими документи:

• Копие от диплома за завършено образование;

• Копия от документи за допълнителна квалификация;

• Автобиография (европейски формат) с актуална снимка;

• Мотивационно писмо.

Ако проявявате интерес към тази позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля донесете посочените документи в сградата на „ВиК-Сливен“ ООД, ул. „6-ти септември“ №27, етаж 2, стая 3.

Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.


Снимки: