Новини

Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 „Вега. Инкасо и каси-Граждани“; 2 „Вега Каси-Села”; 3 „Вега EPAY, TFS, Internet”; 4 „Вега. Съд“; 5 „Вега. Инкасо-Фирми“ ( в частта редактиране на показания и фактуриране); 6 „Вега. ФСД“ (счетоводство); 7 „Вега. МТС“; 8 „Вега. Водомерно стопанство“; 9 „Вега. Автотранспорт“; 10 „Вега Разсрочени плащания”; 11 „Вега. Платежни документи“; 12 „Вега. Деловодство“; 13 „Вега. МТС-Централен склад“; 14 „Вега. МТС-склад Нова Загора"

Решението е публикувано в АОП под номер 633085

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=633085


Снимки:


Прикачени файлове:

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление

Документация и решение

Uvedomlenie

Протокол от комисията

Протокол от комисията

Доклад

Решение на Възложителя

Договор от 05.01.2015 г.

Информация за сключен договор

Информация за изпълнение на договор (публикван документ на 26.01.2017 г.)

Информация за извършени плащания