Новини

Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 Проект “Инкасо-Фирми“ (в частта плащания, лихвени фактури, издаване на фактури и издаване на електронни фактури и всички справки, касаещи проект „Инкасо-Фирми“); 2 Проект „Финансово-счетоводна дейност” (в част амортизации и част дълготрайни материални активи)

Решението е публикувано в АОП под номер 633091

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=633091


Снимки:


Прикачени файлове:

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление

Документация и решение

Протокол от комисията

Протокол от комисията

Доклад

Решение на Възложителя

Договор от 05.01.2015 г.

Информация за сключен договор

Информация за изпълнение на договор (публикван документ на 26.01.2017 г.)

Информация за извършени плащания