Новини

"ВиК-Сливен" ООД обявява кампания за безплатно актуализиране на партидите с данни на своите клиенти

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява кампания за безплатно актуализиране на партидите с данни на своите клиенти - физически и юридически лица, от 01 декември 2014 год. до 31 януари 2015 год. В рамките на кампанията, напълно безплатно, "В и К - Сливен" ООД ще предоставя следните възможности:

- смяна на името на титуляра на партида,

- коригиране на адрес за кореспонденция, email или други променени реквизити.

Информация за реда и изискваните документи, свързани с актуализацията, ще получите в приемна № 8 или на телефон - 044/66 28 25 на "ВиК - Сливен" ООД всеки делничен ден от 8,00 до 17,00 часа.

Съгласно чл.61, ал.1 от Общите условия на ВиК оператора - при промяна в собствеността или правото на ползване на имота новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да уведомят "ВиК - Сливен" ООД за настъпилата промяна, в срок до 30 дни от датата на промяната на собствеността или ползването на имота.


Снимки: