Новини

Открита процедура по ЗОП

Във връзка с открита процедура по ЗОП за доставка на флокуланти, уведомяваме всички участници, че на 07.01.2010г. от 10.00 часа в заседателната зала на "ВиК"ООД Сливен ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници.