Новини

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД съобщава на своите потребители, че на 04.02.2015г е извършено пробонабиране на питейна вода от селата: Тополчане, Калояново, Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово Горно Александрово, Сотиря и кв. Диньо Дачев. Всички проби от селата отговарят по физикохимични показатели на изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. В град Котел днес са взети проби от РЗИ. Няма отклонения по физикохимични показатели. Водата е годна за пиене. Няма отклонение по микробиологични показатели на водата на гр. Сливен от 02.02.2015г.


Снимки: