Новини

Публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "В и К - Сливен" ООД"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: "Доставка на течен хлор за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен”

Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на

АОП с уникален номер : ID9041773

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041773


Снимки:


Прикачени файлове:

Публична покана

Документация за участие

Протокол от комисията - доставка на течен хлор

Договор от 14.07.2015 г.

Информация за извършени плащания