Новини

Прессъобщение

„ВиК” ООД, гр.Сливен уведомява своите абонати, че във връзка с изпълнение на обект ”Реконструкция на водопровод по бул.”Г.Данчев”, гр.Сливен ще бъде спряно водоснабдяването в следните райони:

1. На 24.06.2008г. за перода от 07.00 до 20.00 часа

• Център, кв.”Даме Груев”, кв.”Ст.Заимов”, кв.”Дружба”, кв.”Младост”, Старозагорско шосе

2. На 25.06.2008г. за периода от 08.00 до 16.00 часа

• Бургаско шосе, кв.”Ст.Заимов”, кв.”Младост”, кв.”Дружба”

3. На 26.06.2008г. за пероида от 08.00 до 16.00 часа в следните райони:

• Бул.”Г.Данчев”, Руски квартал

4. На 27.06.2008г. пероида от 08.00 до 16.00 часа в следните райони

• Бул.”Хр.Ботев”