Новини

Прессъобщение ВиК Сливен

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР.СЛИВЕН уведомява всички потребители на ВиК услуги, че внася в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ предложение за изменение на действащите цени за потребление на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води както следва:

1. Цена без ДДС за доставяне на питейна вода

- смесено водоснабдяване - 1.21 лв./м3

- гравитачно водоснабдяване - 0.60 лв./м3

- за друг ВиК оператор - 0.456 лв./м3

2.Цена без ДДС за отвеждане на отпадъчни води

2.1 за битови и приравнени към тях потребители - 0.08 лв./м3.

2.1 за промишлени и др. стопански потребители:

- степен на замърсяване I - 0.11 лв./м3

- степен на замърсяване II - 0.20 лв./м3

- степен на замърсяване III - 0.40 лв./м3

3. Цена без ДДС за пречистване на отпадъчни води

3.1 за битови и приравнени към тях потребители 0.23 лв./м3.

3.2 за промишлени и др. стопански потребители:

- степен на замърсяване I - 0.34 лв./м3.

- степен на замърсяване II - 0.59 лв./м3.

- степен на замърсяване III - 1.19 лв./м3.