Новини

Прекъсване водоподаването в раьона на Беленски път

Поради авариен ремонт ще бъде спряно водоподаването в индустриалната зона от Белфа и беленски път, от 9.00 часа до 12.часа .