Новини

ОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД

Обособени позиции:

ОП №1 – Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на територията на област Сливен с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя.

ОП №2 - Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на изпълнителя на територията на страната, със софтуер и ресурси на изпълнителя.

Решението е публикувано в АОП под номер 759781

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=759781&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 759782

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=759782&mode=view


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение (публикуван документ на 28.11.2016 г.)

Обявление (публикуван документ на 28.11.2016 г.)

Документация за участие (публикуван документ на 28.11.2016 г.)

Протокол №1 от комисията-инкасиране на суми (публикуван документ на 07.02.2017 г.)

Протокол №2 от комисията-инкасиране на суми (публикуван документ на 14.02.2017 г.)

Решение за избор на изпълнител № РД-07-37 от 14.02.17 г. (публикуван документ на 14.02.2017 г.)

Договор №1 по ОП 1 от 10.03.2017 г. (публикуван документ на 22.03.2017 г.)

Договор №2 по ОП 2 от 10.03.2017 г. (публикуван документ на 22.03.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 22.03.2017 г.)

Обявление за приключване на договор БГ Пощи (публикуван документ на 17.04.2019 г.)

Обявление за приключване на договор Изипей (публикуван документ на 17.04.2019 г.)