Новини

Съобщение

„ВиК-Сливен” ООД уведомява всички свои клиенти, че фактурите на битовите потребители за месец декември 2016 г. ще бъдат издадени на 21.12.2016 г. Срокът за плащане на фактурите без лихва е 31 дни от датата на издаване на фактурата.


Снимки: