Новини

„ВиК - Сливен” ООД напомня на абонатите си за зазимяване на водомерите и ВиК-инсталациите

Във връзка с настъпилото застудяване и очакваните минусови температури, „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД напомня на абонатите си, че е нужно водомерните възли и водопроводните инсталации, които са на открито, да се зазимят.

За да се спестят евентуални проблеми с водопроводните и канализационни инсталации, време и средства за тяхното отстраняване, препоръчваме:

- Прозорците на мазетата, в които се намират водомерите да се уплътнят, а вратите да се затварят плътно.

- Да се изолират от студа водомерните шахти, да се спре водата към външните чешми, да се приберат маркучите и тръбите да се източат.

- Да се изолират тръбите и крановете с материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат.

- Да не се оставят външните чешми да текат или капят през зимата.


Снимки: