Новини

Информация за състоянието на язовир "Асеновец"

16 млн.400 хил. куб. м е обемът на водните количества в яз. „Асеновец“, което е далеч от максималния му капацитет от 28 млн. куб. м. От минималното снеготопене в последните дни в района на водосбора, нивото на водохранилището е увеличено с 6 см.

Според управителя на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев, плавното покачване на нивото е най-добрият вариант за постъпване на водните количества, поради което метеорологичната прогноза за редуване на затопляне със застудяване е благоприятна. Язовирът разполага с достатъчно свободен обем при започване на активно снеготопене.

Нивото на язовира се следи денонощно. Оценка за състоянието на водосбора се прави постоянно, изготвят се прогнози за водните количества, които могат да постъпят. Очаква се утре нивото на язовира да се увеличи с още 4 см. Подготвят се помпите на Тунджа и Мечкарево, които ще бъдат включени в действие при необходимост.

Техническото състояние на яз. „Асеновец“ се оценява като много добро. На половин километър от язовирната стена, коритото на река Асеновска е почистено от храсти и прегради по пътя на водата. Почистването на речното корито оттам нататък е отговорност на общината.


Снимки: