Новини

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”.

Процедурата ще се осъществи чрез лицензирана стокова борса, чрез доставката на стоки включени в списък одобрен от Министерски съвет на РБългария.

Решението е публикувано в АОП под номер 777822

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=777822&newver=2


Снимки:


Прикачени файлове:

Решение

Договор от 04.04.2017 г. (публикуван документ на 04.05.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 04.05.2017 г.)

Договор от 11.04.2017 г. (публикуван документ на 04.05.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 04.05.2017 г.)

Договор от 11.04.2017 г. (публикуван документ на 05.05.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 05.05.2017 г.)

Договор от 11.04.2017 г. (публикуван документ на 05.05.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 05.05.2017 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.)

Обявление за приключване на договор (публикуван документ на 10.05.2019 г.)