Новини

Прекъсване на водоподаването в град Котел на 25.04.2017 г. и 26.04.2017 г.

“Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, район Котел уведомява населението на град Котел , че на 25.04.2017 г. и 26.04.17 г. ще се извърши дезинфекция на водоемите и водопреносната мрежа по следния график:

- на 25.04.17 г. /вторник/ в 8.00 часа до 17.00 часа ще бъде спряна и почистена средна зона на град Котел с главни клонове по улица “Изворска”, улица “Стара планина” и всички прилежащи към тях;

- на 26.04.17 г./сряда/ в 8.00 часа до 15.00 часа ще бъде спряна водата на Висока зона района около НУФИ "Филип Кутев".

Умоляват се гражданите да се запасят с достатъчно вода за посоченият период от време и в следващите 24 часа. След края на дезинфекцията водата, използвана за питейни нужди трябва да бъде преварявана.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: