Новини

„В и К“ - СЛИВЕН С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

„В и К“ – Сливен спечели европейско финансиране по изработен проект за напредък в социалната област по програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

Проектът на стойност 360 578 лева е за закупуване на работно облекло за служителите на дружеството, обзавеждане на помещения за отдих и хранене в някои звена, сред които Централната помпена станция „Червенаково“ и помпена станция „Карандила“, както и за извършване на строителни дейности и хидроизолация. Срокът за реализиране на проекта е 15 месеца. Предстои подписването на договор.

Стойността на необходимото на служителите работното облекло представлява сериозно перо от бюджета на „В и К“. Управителят на дружеството инж. Севдалин Рашев изрази задоволство от постигнатото проектно финансиране, което подпомага сериозно ефективността на социалните услуги, респективно - производителността и професионалното адаптиране на заетите във водния сектор в Сливенска област.


Снимки: