Новини

ДЪЛГОВЕ КЪМ ВОДНОТО ДРУЖЕСТВО НЯКОИ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ ТРУПАТ С ГОДИНИ

Дългове за над 3 млн. 800 хиляди лева са натрупали граждани и фирми към „В и К“ – Сливен до момента, въпреки активната работа в последната година на новосъздадения КОЛ-център на дружеството, който постига месечна събираемост от 115 процента. Това е счетоводната рекапитулация на задълженията от последните 3 години. Сред първенците по борчове е сливенското село Младово, в което на човек от населението се падат по 7-8 хиляди лева неплатена вода. В село Крушаре водният дълг е за над 253 хиляди лева, Жельо войвода има 102 хиляди лева общи задължения, Селиминово – 177 хиляди, Самуилово – 124 хиляди лева. Неплатените задължения за вода на сливенските села са за над 1 млн. 850 хиляди лева.

Със старите дългове от много години насам, абонатите в град Сливен дължат на „В и К“ над 5 млн. 550 хиляди лева. Квартал “Речица“ отделно дължи на водния оператор над 400 хиляди лева за вода.

Събираемост най-малко 75-85 процента изисква държавата от водните дружества, които изразходват много средства за електроенергия в селските райони, където се доставя вода предимно от помпените станции на Тунджа, заяви управителят на „В и К“ - Сливен инж. Севдалин Рашев. Към длъжниците „В и К“ – Сливен предприема мерки за събиране на вземанията, които започват с предизвестие за издължаване, предложение за разсрочено или друг вид плащане и крайна мярка - спиране на водоснабдяването в имота на некоректния абонат.

„В и К“ – Сливен работи активно за подобряване организацията на събираемостта в кв. „Надежда“, където недоборите възлизат на над 1 милион и половина лева. Там дружеството започна повторно поставяне на водомери, на мястото на изпочупените от потребителите нови измервателни уреди, доставени от общината. В момента водомерното стопанство на ромската махала има 400 водомера, в близко време предстои да бъдат поставени още толкова.


Снимки: