Новини

„В и К“ – СЛИВЕН – С ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

„В и К“ – Сливен подготвя серия от обществени поръчки по проекта си за напредък в социалната област. Проектът се осъществява по програмата „Развитие на човешките ресурси“ и договор с Министерството на труда и социалната политика. Спечеленото от водното дружество европейско финансиране е за закупуване на работно облекло за служителите и за строителни ремонти и обзавеждане на специални помещения за почивка и хранене. Проектът е на стойност над 360 000 лева, срокът за изпълнението му е 15 месеца. Всяка обществена поръчка по проекта ще бъде отчитана в социалното министерство.

Управителят на дружеството инж. Севдалин Рашев заяви, че постигнатото проектно финансиране е от съществено значение за служителите на водния оператор в цялата Сливенска област. Целта е да се повиши ефективността на социалните услуги, да се подобри производителността на труда и професионалната адаптация на заетите във водния сектор.

Първите ремонти по социалната програма ще бъдат в Централната помпена станция „Червенаково“ в община Нова Загора и помпената станция „Карандила“ в Сливен.


Снимки: