Новини

Нарушено водоснабдяване на с.Гергевец,с.Самуилово и с.Крушаре

Поради планов ремонт от EVN на извода захранващ с напрежение Помпенна Станция Гергевец 1 на 08.06 2017 от 08.00 до 17.00 часа ще бъде нарушено водоснабдяването на абонатите от с.Гергевец,с.Самуилово и с.Крушаре.


Снимки: