Новини

Информация за състоянието на язовир "Асеновец"

Няма опасност от недостиг на вода в Сливен през лятото. В основния водоизточник на Сливен яз. „Асеновец“ водните количества в момента са 21 200 000 куб. метра при максимален обем от 28 милиона куб. метра. Засега водните запаси в него са достатъчни.

Според управителя на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев, продължаващите ежедневни валежи допринасят, ако не за напълване, то със сигурност за поддържане на нивото на водните количества в язовира. Няма основания за тревога, въпреки че ежедневните превалявания не са обилни, а падналите дъждове в Балкана, откъдето е водосборът на язовира, са по-малко като количество от регистрираните 17 литра на кв. м в равнината.

Няма замътване на водата в яз.“Асеноовец“. Чистотата на водата в основния водоизточник на Сливен е на ниво, физикохимичните и микробиологичните проби са в нормата и не надвишават пределно допустимите стойности.


Снимки: