Новини

ТЕРМИНАЛНИ СТАНЦИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА И АВАРИИТЕ

15 терминални станции ще разположи „В и К“ – Сливен по цялото протежение на водопреносната система Пъдарево-Еленово – една от трите големи в община Нова Загора. Още толкова разходомери за икономия и управление на водните количества ще бъдат монтирани по седемте помпени станции, водоемите и цялото 20-километрово трасе, свързващо селата Пъдарево, Омарчево, Еленово, Сокол и Прохорово. Проблемът е, че тези населени места се намират на голямо разстояние от водоизточниците, а водопреносната мрежа преминава през труден насечен терен, в резултат на което водният ресурс през лятото е недостатъчен.

Целта е да се изравнят водните потоци от водоизточниците и голямата помпена станция в Пъдарево към останалите населени места, за да има вода за всички селища, отбеляза управителят на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев. От терминалните станции, които ще бъдат монтирани до края на лятото и представляващи малък компютър с GSM връзка, ще се получава пълна информация за водата във водоемите, налягането в системата, консумацията на електроенергия и състоянието на водните агрегати. Диспечеризацията в новозагорско се извършва със собствени средства на „В и К“ – Сливен.

Това е финалът на изграждането на информационни диспечерски системи по довеждащите водопроводи на ВиК-мрежата. Следващият етап е въвеждането на диспечерски контрол и във водопроводните мрежи вътре в населените места на Сливенска област.

В Сливен радиоелектронната диспечеризация на довеждащите водопроводи и яз. „Асеновец“ работи от доста време. Процесът е свързан с инвестиране на сериозни средства, каза управителят на водното дружество инж. Рашев, но целта е да се намалят загубите на вода и авариите, да се пести електрическа енергия. Система за дистанционен мониторинг и контрол на водата и откриване на проблеми по водоснабдителните трасета предстои да бъде изградена и във вътрешната водопроводна мрежа на областния град.


Снимки: