Новини

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА „ВиК“-СЛИВЕН В КВ.“НОВО СЕЛО“

Изнесена приемна на „В и К“ – Сливен ще бъде отворена в пенсионерския клуб „Карандила“ на сливенския квартал „Ново село“ на 22 юни, четвъртък. Приемната е за потребителите на водни услуги от кварталите „Ново село“, „Република“ и „Кольо Фичето“. От 14,00 до 17,00 ч. представители на ръководството на „В и К“ – Сливен и неговият управител инж. Севдалин Рашев ще бъдат на разположение на гражданите. Желаещите могат да подадат в приемната своите въпроси устно или в писмен вид, като в срок от един месец водното дружество ще потърси решение и отговор на поставените от тях въпроси. Целта е, в диалог с потребителите, „В и К“ – Сливен да работи за решаването на проблемите, които ги тревожат.

Час за посещение гражданите от трите сливенски квартала могат да запишат в пресцентъра на „В и К“ – Сливен, на тел. 0884 362 852 или да посетят приемната в Клуба на пенсионера „Карандила“ в кв. „Ново село“, на улица „Братя Шкорпил“, от 14,00 до 17,00 часа на 22 юни.


Снимки: