Новини

ЧЕШМИТЕ ПО БЕЛЕНСКИЯ ПЪТ И „ТРЪБАТА ЗАД ТЕКСТИЛА“ - СЪС СЪМНИТЕЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Микробиологията на водата от Чешмите по Беленския път и „Тръбата“ зад Текстилния техникум има отклонения от нормите. Физикохимичните показатели на планинската вода и от четирите „горски“ чешми е добра. Това са резултатите от изследването на обществените чешми, от които много граждани на Сливен пълнят вода. Кампанията по изследването на чешмите започнаха преди два месеца Фондация „Старият бряст“ и „В и К“ – Сливен, с цел да се получи достоверна информация кои от горските чешми са с годна за пиене вода.

В пробата от Тръбата зад Текстила са открити 2 броя колиформи, 2 броя ентерококи и 3 броя ешерихия коли при максимална стойност по норматив 0 на 100.

Най-много колиформи – над 100 при норма 0 на 100 са открити във водата на „Трите чучура“ по пътя за Бяла, а във водата от „Двата чучура“ колиформите са 89 при норматив 0 на 100. Най-близката до Бяла чешма „Осман чауш“ - на върха на пътя преди спускането за Бяла - има 18 колиформи и 1 брой ентерококи при норма 0 на 100.

Резултатите показват биологично замърсяване, каза ръководителят на направление „Пречистване“ във „В и К“ – Сливен инж. Мария Добрева. Колиформите попадат във водата предимно от фекалии на хора и животни. Количествата ентерококи и ешерихия коли са малко и не могат да предизвикат масово заразяване. Не е препоръчително, обаче, тази вода да се използва за пиене от малки деца и хора със стомашни проблеми.

Според председателя на фондация „Старият бряст“ Стефан Стефанов, проблемът е, че обществените чешми са „ничии“, нямат санитарно-охранителна зона, за тях никой не се грижи, а гражданите замърсяват средата край тях. Целта на акцията на „В и К“ и природозащитниците от „Стария бряст“ е да се стимулира обществената грижа.

Изследванията на водата от обществените чешми ще продължат в четири поредни сезона, за да се получи окончателна представа за чистотата на водата им. След лятното изследване, резултатите ще бъдат публикувани в сайта на „В и К“ – Сливен.

До момента с отлични микробиологични показатели са водата на Драгиева Чешма, чешмата при фурната на Карандила, чешмата в края на Хайдушката пътека под хотела и на Долна лифтена станция. Проблеми с микробиологията има водата от двете чешми в местността Черковното и Кръстова гора, извора Кушбунар, чешмите Златко чорбаджи на Равна река и на Тодоровото аязмо. За отбелязване е, че изворът на Тодоровото аязмо е чист, което говори за замърсяване по пътя до чучура. Смяна на довеждащата тръба и обособяване на санитарно-охранителна зона са мерките, които ктиторите на новопостроения параклис на Тодоровото аязмо са се ангажирали да реализират.


Снимки: