Новини

ВОДАТА ОТ КЕНДАЛОВАТА ЧЕШМА И ЧЕШМИТЕ КРАЙ АБЛАНОВО – НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ

Лабораторните изследвания на водата от поредните обходени обществени чешми в планината не са еднозначни. Инициативата на „В и К“ – Сливен и фондация „Старият бряст“ този път обхвана 9 чешми по пътя за Ичера и по пътя през Абланово за Карандила. Добрата новина е, че водата от тези планински чешми няма проблеми с физикохимията. Лошата е, че пет от тях са с лоша микробиология и не е препоръчително водата им да се използва за питейни нужди.

Водата от Кендаловата чешма във вилната зона на Сливен е мръсна, с доказани 85 колиформи в 100 милилитра вода. В тази вода концентрацията на желязо е на границата на пределно допустимите норми, навярно от корозирали железни тръби на водохващането. Още по-мръсна е водата от Твоята чешма по пътя от Абланово за Карандила, с над 100 колиформи и 18 ентерококи в изследваните 100 милилитра вода. Това е най-лошата микробиоголия, установена в досегашните изследвания. Районът около чешмата е замърсен, а мътността на водата се вижда с просто око.

Изследването показа сериозни отклонения и във водата, която тече от Сивилова чешма на Меча поляна, с 82 колиформи в 100 милилитра. Изненадващо лоша се оказа микробиологията и на чешмата над Гунчов кайнак, с откритите в нея 58 колиформи. С влошена микробиология е водата и от чешмата в местността Разсадника на Абланово – 49 колиформи на 100 милилитра. Съвместният екип на „В и К“ и фондация „Старият бряст“ установи, че в коритото на тази чешма туристи изстудяват дини и бира, а други граждани пълнят в туби вода от чучура, смятайки я за „жива“, както пише на указателна табелка към нея.

С перфектни физикохимични и микробиологични показатели е водата от чешмата до Информационния център в началото на Хайдушката пътека. Чиста и с отлични качества е и водата от чешмата в местността Харамията на Карандила. Във водата от чешмите по пътя от Сливен за Ичера – Думанова и Турската чешма също не са открити никакви бактерии.

Водата от Кендаловата чешма и чешмите от Абланово за Карандила е замърсена и негодна за пиене, заяви инж. Мария Добрева, началник на направление „Пречистване“ във „В и К“ – Сливен. Микробиологичното замърсяване е резултат от човешка дейност и фекално замърсяване от хора и животни. Изследванията на останалите горски чешми продължават през цялото лято.


Снимки: