Новини

ГРАЖДАНИ НА СЛИВЕН БЛАГОДАРЯТ НА „В И К“ ЗА БЪРЗАТА И АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ

Благодарствено писмо до управителя на „В и К“ – Сливен инж. Севдалин Рашев, за бързата, компетентна и ефективна намеса на служителите на водното дружество за решаване на воден проблем, бе получено в централата на водния оператор. Писмото е от сливенски граждани, живеещи на ул. „Джеймс Баучер“, номера от 23 до 44, представлявани от адвокатското дружество „Мария и Георги Маринови“ при Адвокатска колегия - Сливен.

На 22 юни гражданите са завели молба, в която се иска помощ и съдействие за отстраняване на авария с питейната вода на голям брой къщи от посочения адрес. След разговор с управителя, водното дружество предприема спешни действия за проучване и решаване на проблема, чрез своите представители инж. Боряна Виденова и началника на район Сливен Милен Павлов. Благодарение на бързата и адекватна реакция на служителите на водното дружество, проблемът е отстранен своевременно. „Всички граждани, живеещи на улицата, са изключително впечатлени от резултата от Вашата навременна намеса.“ - се казва в писмото до управителя. – Всички допълнителни строително-монтажни дейности по отстраняване на аварията бяха извършени от дружеството „В и К“ ООД – Сливен за много кратко време – един предиобед, с необходимата техника и специалисти.“

От името на групата граждани, упълномощеното от тях адвокатско дружество изразява, лично към управителя и длъжностите лица от „В и К“- Сливен, голяма благодарност и удовлетворение от бързото, точно и качествено решаване на проблема, който осигурява на домакинствата от улица „Джеймс Баучер“ достатъчно количество питейна вода през лятото.

Гражданите настояват да бъде дадена гласност на тяхното благодарствено писмо от 31 юли 2017 г., заради начина и сроковете, в които сливенското „В и К“-дружество е решило проблема им.


Снимки: