Новини

СВЕТИТЕ МЕСТА – С НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ ВОДА

Последният летен рейд за лабораторно изследване на водни проби от горските, крайградски и обществени чешми не даде добри резултати. Инициативата на „В и К“ – Сливен и фондация „Стария бряст“ за проверка на чистотата на водата от местните чешми започна през юни тази година. До момента е изследвана водата от над 35 чешми.

С негодна за пиене вода се оказаха чешмите при манастира „Св. Илия“ край с. Чинтулово, при параклиса „Св.Георги“ в едноименния парк край Сливен, чешмата на природния феномен „Халката“, както и тази в местността Архангела на Карандила – все места, които са много посещавани от поклоници, туристи и любители на природата. В списъка с негодна вода лабораторните резултати причислиха още Кафеджийския кайнак в местността Моллова курия и чешмата „Бялата вода“ в едноименната местност в Сливенския Балкан.

Водата и на тези чешми се оказа негодна за пиене поради лошите микробиологични резултати от взетите проби. Колиформи, енрерококи и ешерихия коли над допустимите норми бяха открити в пробите. Лошата микробиология при добри физикохимични параметри на водата от горските и крайградски чешми показва, че посетителите на тези чешми не опазват района край тях и не спазват нужната хигиена. Колиформите най-често са продукт от замърсяване с животински и човешки фекалии.

Годна за пиене е водата на чешмата „Козето стадо“ под яз.“Асеновец“ в местността Кироолу и чешмата над крепостта „Туида“ край Сливен. Изследванията досега показват почти равно съотношение на годна срещу негодна за пиене вода от т.нар. обществени и горски чешми с планинска вода. Резултатите се публикуват в специална таблица в сайта на „в и К“ – Сливен.

Изследвания на обходените чешми ще бъдат извършени през четири поредни сезона, за да бъдат резултатите от тях окончателно потвърдени или отхвърлени. Целта на инициативата е не само да се информира обществеността, но и да се провокират полезни граждански начинания за ремонти и отстраняване на нередности, свързани с каптирането и опазването на обществените чешми.


Снимки: