Новини

ИНИЦИАТИВА ЗА РАБОТА НА „В и К“ С РОМСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗАПОЧНА В СЕЛО КРУШАРЕ

Инициатива за работа с ромското население стартираха „В и К“ – Сливен и кметството в село Крушаре. Целта е да се разяснят основни правила в отношенията на водното дружество с потребителите на вода от ромските махали. Инициативата започна с обща среща в евангелска църква в ромската махала на селото, в края на миналата седмица. Представителите на „В и К“, кметът Димо Станков и жителите на ромската махала набелязаха проблемите на водоснабдяването в ромския квартал. Между тях са на неплащането на изразходваната вода от потребителите, незаконното прикачване към мрежата, липсата на водомери, проблемът с узаконяването на водопроводи и имоти, разхищаването на питейна вода. „Отношенията ни с абонатите се основават на правила, утвърдени от МРРБ, които трябва да се спазват. Електроенергията за доставяне на вода от помпените станции е скъпа, материалите за отстраняване на авариите – също, водата трябва да се плаща редовно. – заяви на срещата управителят на „В и К“ инж. Севдалин Рашев, който призова потребителите да подават всички сигнали за нередности и проблеми в управлението на дружеството, за да се потърси решение. – „Тук сме, за да постигнем добронамерено споразумение за коректност.“ – заяви той.

340 000 лева дължат за последните 10 години на „В и К“ 101 неизрядни платци от ромската махала, заяви началникът на направление „Инкасо“ Росен Станев. Всеки от длъжниците има по около 150 неплатени фактури. Водомерите на някои абонати отчитат по 100 и 200 кубика разходвана вода месечно, посочи началникът на селския район на община Сливен Гено Пенков.

Представителите на ромската общност обещаха да заплащат, заедно с новите месечни сметки, и стари задължения. От „В и К“ – Сливен поеха ангажимент от понеделник да започне монтирането на водомери в ромската махала на Крушаре. Кметството в селото ще съдейства за установяване на абонати, потребители, адреси, както и за почистване на шахтите. Целта на инициативата за работа с ромското население е да се намерят пътища за разбирателство и баланс на интересите. От инициативата се очакват конкретни резултати. Тя ще бъде разширена и в други села на община Сливен и Сливенска област.


Снимки: